O nas

Właścicielem marki BLOZ jest KAMSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VII Gospodarczy KRS pod nr 0000345075, NIP 9542685559, REGON 241371988, BDO 000265137, o kapitale zakładowym 52 600 000,00 zł (opłaconym w całości).

Powrót na górę strony